Fanatisme terhadap Pendapat Walau Bertentang dengan Dalil adalah Ciri Ahlul Bid’ah

#Petuah_Ulama (172) ⛔ Fanatisme terhadap Pendapat Walau Bertentang dengan Dalil adalah Ciri Ahlul Bid’ah ?...